Redakcja: Krystyna Damczyk, Marek Demidowicz, Zbigniew Lewicki, Marzena Szenfeld
Redaktor techniczny: Witold Węgrzyn

Autorzy zdjęć: Rozdz.I-V i VII: Marek Demidowicz, Wojciech Jankowiak, Wojciech Konopczyński, Jerzy Mendaluk, Jan Nowicki, Tomasz Parada (WIOŚ w Zielonej Górze z Delegaturą w Gorzowie Wlkp.) oraz archiwum firmy Rockwool
Rozdz. VI: Andrzej Greinert (Uniwersytet Zielonogórski)
Zdjęcia na okładce: Jerzy Mendaluk

Publikacja wydana ze środków Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Copyright by Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2004

ISBN 83-7217-251-X
Wydanie I. Nakład 1500 egz. Format A4

Skład, druk i kodowanie html: Zakład poligraficzny FILIP, Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 9A
Strona optymalizowana do rozdzielczości 1024x768 pixeli.
Do odczytania zawartości niektórych stron (mapy) konieczne jest zainstalowanie w systemie czytnika dokumentów typu SVG.
Do pobrania - Adobe SVG Viewer

Pobierz Adobe SVG Viewer
Zdjęcia Jerzego Mendaluka